فروش نقدی و لیزینگی(اقساطی) کشنده اسکانیا R440 , فروش اقساطی کشنده اسکانیا , فروش قسطی کشنده اسکانیا, فروش لیزینگی کشنده اسکانیا , فروش شرایطی کشنده اسکانیا, شرایط اقساطی سواری کشنده اسکانیا, فروش تسهیلاتی خودرو کشنده اسکانیا, وام بانکی کشنده اسکانیا

فروش نقدی و لیزینگی(اقساطی) کشنده اسکانیا R440:

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول کامیون 5955 ميليمتر
عرض کامیون (کابین) 2600 ميليمتر
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین 3554 ميليمتر

فاصله محور

فاصله محوری 3700 میلیمتر
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی 775 میلیمتر

اوزان کیلوگرم

GVW(وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو فنی) 19000 کیلوگرم
GVW(وزن مجموع ناخالص مجاز فنی مرکب) 56000 کیلوگرم
وزن کل شاسی (بدون بار) 7328
ظرفیت مجموع مجاز محور جلو (حداکثر) 7500 کیلوگرم
ظرفیت مجموع مجاز محور عقب (حداکثر) 11500 کیلوگرم
ظرفیت مجموع مجاز قانونی 42000 کیلوگرم

 

Scania_l

موتور

مدل DC 13 102

استاندارد آلایندگی EuroIV
قدرت موتور 324 KW در 1900 دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور 2300 ON.m. در 1000-1350 دور بر دقیقه
سیستم کاهنده آلایندگی (کاهنده کاتالیسیتی انتخابی) SCR
تعداد سیلندر 6
حجم مجموع سیلندرها 13000 m.L
قطر داخلی سیلندر 130 mm
کورس پیستون 160 mm

فروش اقساطی , فروش قسطی کشنده اسکانیا R440 , فروش لیزینگی کشنده اسکانیا R440 , فروش شرایطی کشنده اسکانیا R440 , شرایط اقساطی کشنده اسکانیا R440 , فروش تسهیلاتی کشنده اسکانیا R440 , وام بانکی کشنده اسکانیا R440

فروش اقساطی کشنده اسکانیا , فروش قسطی کشنده اسکانیا, فروش لیزینگی کشنده اسکانیا , فروش شرایطی کشنده اسکانیا, شرایط اقساطی سواری کشنده اسکانیا, فروش تسهیلاتی خودرو کشنده اسکانیا, وام بانکی کشنده اسکانیا, فروش اقساطی کشنده اسکانیا R440 , فروش قسطی کشنده اسکانیا R440, فروش لیزینگی کشنده اسکانیا R440, فروش شرایطی کشنده اسکانیا R440 , شرایط اقساطی سواری کشنده اسکانیا R440, فروش تسهیلاتی خودرو کشنده اسکانیا R440, وام بانکی کشنده اسکانیا R440